Vaikų ir jaunuolių dienos centras „Pasaulis – be paslapčių“ yra ilgalaikis projektas, finansuojamas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pagal priemonę „Plėsti vaikų dienos centrus savivaldybėse, tiekiant nestacionarias socialinės priežiūros paslaugas vaikams ir šeimoms, įgyvendinant vaiko gerovės 2013-2018m. programos ir jos įgyvendinimo priemonių planą“.

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Klevas“ 2016 metais vykdo Lietuvos kultūros tarybos finansuojamą projektą Etninė kultūra ir tautodailė „Saulės mitai“. Projektas „Saulės mitai“ orientuotas į socialiai pažeidžiamus ir tėvų globos netekusius vaikus bei jaunuolius, kurie neturi galimybės savaimingai ugdytis etnokultūrines kompetencijas, grindžiamas kūrybiškai perimama iš šeimos patirtimi, paveldėtomis tradicijomis. Etninė kultūra – socialinio ugdymo dalis, todėl šis projektas reikšmingas formuojant tradicines dorovės normas, tautinę ir pilietinę savimonę, pagarbą gimtajai aplinkai ir tėvynei, šeimos, bendruomenės ir tautos paveldėtoms tradicijoms.

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Klevas“ nuo 2017 metų birželio 18 d. vykdo Lietuvos kultūros tarybos finansuojamą projektą „Harmonizuojantis meno poveikis“. Projektas „Harmonizuojantis meno poveikis“ orientuotas į socialiai pažeidžiamus ir tėvų globos netekusius vaikus bei jaunuolius, nes per meninę-kultūrinę veiklą reikšis jų individualumas, pakils savivertė ir susiformuos samprata apie tai, kas yra gražu ir gera. Projekto dalyviai išsiugdys gebėjimą susitaikyti su savimi, pozityviai priimti gyvenimo pokyčius ir nuolat siekti fizinio ir dvasinio tobulėjimo. 2017 m. gruodžio mėn. numatoma išleisti du leidinius, kuriuose bus paviešinti gražiausi projekto dalyvių tapybos darbai. Tai leis vaikams ir jaunuoliams pasijausti visavertėmis asmenybėmis, kūrėjais.