Darbuotojai

BŪRELIS BŪRELIO VADOVAS KVALIFIKACIJA Etninės veiklos būrelis Dalia Šmatavičienė mokytoja-metodininkė Menas būti kartu Liudmila Švarcienė mokytoja-metodininkė Menas būti kartu (mažiesiems) Gintarė Masalskienė vyr. mokytoja Vokalinė studija Svetlana Zapolska mokytoja-metodininkė Vizualieji menai Jolanta Snežko mokytoja-metodininkė Dailė Rasa Antanaitytė mokytoja Dailės terapija Agnė Butkevičiūtė mokytoja Rusų kalba Tamara Moskaliova vyr. mokytoja Anglų kalba Valentina Markevič mokytoja Menas … Tęskite Darbuotojai skaitymą