Pagrindinis programos tikslas – padėti atsiskleisti ugdytinių kūrybiniams sugebėjimams, ugdyti gėrio ir blogio suvokimą bei grožio supratimą tiek meno kūriniuose, tiek gyvenime.

Ugdymo metodai ir priemonės:
1. Darbas grupėse
2. Projektiniai darbai
3. Diskusijos
4. Paskaita
5. Teksto analizė
6. Savarankiškas darbas
7. Darbas poromis
8. Šaltinių analizė
9. Tiriamieji darbai
10. Eksperimentiniai darbai
11. Žaidimai
12. Kūrybiniai darbai
13. „Voratinklis“
14. „Minčių lietus“
15. Inscenizacijos
16. Ekskursijos
17. Aiškinimas
18. Pranešimai-konferencijos
19. Reprodukcijų peržiūra, susipažinimas
20. Filmo peržiūra, aptarimas

Mokestis 10 Eur

Tel. (8 5) 244 3773