I. Tikslai ir uždaviniai:
Mokyti vaikus žaisti šachmatais. Ugdyti teigiamus vaikų charakterio bruožus. Sugebėjimą logiškai mąstyti, valią, ištvermę siekiant užbrėžto tikslo, sugebėjimą susikaupti bei daryti išvadas.
Ugdyti ir plėtoti vaikų kompetencijas per saviraiškos poreikio tenkinimą.
Ugdyti gebėjimą kritiškai mąstyti, rinktis ir orientuotis dinamiškoje visuomenėje.

II. Ugdymo metodai ir priemonės:
Kiekvienas mokinys žaidžia šachmatais.
Partijos yra užrašomos, vaikams parodomos ir išaiškinamos padarytos klaidos.
Tokiu būdu gilėja žaidimo supratimas, keliama kvalifikacija. Sprendžiami mokomieji uždaviniai, demonstruojamos ir komentuojamos žymių šachmatininkų partijos.
Taip pat mokiniai supažindinami su šachmatų žaidimo istorija, įdomiais garsių šachmatininkų biografijos faktais.

Užsiėmimų trukmė – 4 val. per savaitę. Renkama 6-12 metų vaikų grupė.

Mokestis 10 Eur

Vadovas Kęstutis Labeckas
Tel. 8 606 10826