ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

NUOSTATAI

Priėmimo į klubą tvarka

STRATEGINIS PLANAS 2021-2026

Viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės

Supaprastintų pirkimų taisyklės

MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ TVARKOS APRAŠAS

MOKYTOJŲ ETIKOS KODEKSAS

PIRKIMŲ PLANAS 2023 M.

PIRKIMŲ PLANAS 2022 M.

PIRKIMŲ PLANAS 2018 M.

PIRKIMŲ PLANAS 2017 M.

Vilniaus vaiku ir jaunimo klubo Klevas mokejimo uz būrelius tvarkos aprasas

MOKĖJIMO UŽ UGDYMĄ TVARKOS APRAŠAS IR ĮKAINIŲ SĄRAŠAS

Vidaus darbo taisyklių aprašas

Veiklos ataskaita

AKREDITUOTŲ NVŠ PROGRAMŲ VILNIAUS VAIKŲ IR JAUNIMO KLUBE „KLEVAS“ SĄRAŠAS 2018/2019 M. M.

FINANSINĖ ATASKAITA UŽ 2017 M.

FINANSINĖ ATASKAITA UŽ 2018 M.

FINANSINĖ ATASKAITA UŽ 2021 M.

Veiklos planas 2017-2018

Veiklos planas 2018-2019

Veiklos planas 2019-2020

Veiklos planas 2021-2022

Veiklos planas 2022-2023

Veiklos ataskaita 2021-2022

Veiklos ataskaita 2020-2021

Veiklos ataskaita 2019-2020

Veiklos ataskaita 2018-2019

Veiklos ataskaita 2017-2018

Veiklos ataskaita 2016-2017

Vadovo metų veiklos ataskaita 2018

Vadovo metų veiklos ataskaita 2020

Vadovo metų veiklos ataskaita 2021

Vadovo metų veiklos ataskaita 2022

Reagavimo į asmens duomenų saugumo pažeidimus procedūros aprašas

ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS VAIKŲ IR JAUNIMO KLUBO „KLEVAS“ COVID-19 SITUACIJŲ VALDYMO GRUPĖS SUDARYMO IR DARBO KARANTINO SĄLYGOMIS PLANO PATVIRTINIMO

Darbo karantinto sąlygomis planas

Veiksmų planas nustačius COVID-19

Įsakymas dėl vilniaus miesto savivaldybės administracijos darbo organizavimo dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių darbo vietose tvarkos aprašo tvirtinimo

Klevas COVID-19 taisyklės

BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS VILNIAUS VAIKŲ IR JAUNIMO KLUBO „LIEPSNELĖ“ REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

Pareigybių sąrašas, į kurias, prieš skiriant asmenį, bus teikiamas rašytinis prašymas STT pateikti informaciją apie šias pareigas siekiantį eiti asmenį

VJK „Klevas” korupcijos prevencijos programa 2020-2022 metams

Organizacinė struktūra

Lygių galimybių politika ir jos  įgyvendinimo tvarkos aprašas

Psichologinio smurto prevencija

2022 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS