Asmens duomenų apsaugos dokumentai:

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Reagavimo į asmens duomenų saugumo pažeidimus procedūros aprašas

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubo „Klevas“ duomenų apsaugos pareigūnas:

Įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus Vilniaus vaikų ir jaunimo klubo „Klevas“ Duomenų apsaugos pareigūne paskirta Indrė Altanaitė. tel. (8 5) 244 3773, el.p. rastine@klubasklevas.vilnius.lm.lt, Architektų g. 86, LT-04107, Vilnius.

Duomenų apsaugos pareigūnas vykdo užduotis vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. patvirtinto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2016/679 39 straipsniu.