Programoje sudarytos sąlygos atsiskleisti vaikų gebėjimams taisyklingai rašyti, skaityti ir komunikuoti užsienio kalba. Vaikai dalyvaus diskusijose, žaidimuose, inscenizuojant šventes, užsiėmimuose, kuriuose tobulins savo anglų kalbos žinias. Programoje bus taikomi aktyviojo ugdymo metodai, puoselėjama komunikacinė ugdymo kryptis. Mokymo procese taikomas „atradimo metodas“, kuris leidžia perprasti medžiagą daug efektyviau nei klasikinis mokymo būdas.
Nuolat su vaikais aptariamas ugdymo procesas ir pasiekti rezultatai. Kiekvieno užsiėmimo pabaigoje skiriamas laikas vaiko refleksijai, sudaromos sąlygos vaikui išsakyti savo lūkesčius ir poreikius.

Užsiėmimų trukmė 2 savaitinės val.

Vadovė Valentina Markevič

Tel. (8 5) 244 3773