Užsiėmimų metu bus taikomas meno terapijos metodas. Šioje programoje dažniausiai bus praktikuojamas tapymas bei piešimas, kuriais išsakomi vaizdiniai, asociacijos, fantazijos, mintys, jausmai, interpretacijos apie piešinius. Programos dalyviai įgis gebėjimų tyrinėti vaizdinius, asmeninius pojūčius, juos analizuoti. Suvoks praeities patyrimų poveikį dabarčiai. Lavins refleksijos, empatijos įgūdžius.

Kviečiame 13-16 m. vaikus

Vadovė Agnė Valašimaitė
Tel. (8 5) 244 3773